FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE JOIES

  RESTAURACIÓ DE JOIERIA ANTIGA

  NETEJA DE JOIERIA

  NETEJA DE ORFEBRERIA

  NETEJA D'ARAM

  PASSAT DE COLLARS

  GRAVAT A MÀ

  RODIAT D'OR BLANC

  CLAVAT DE GEMMES