EXEMPLE DE TAXACIÓ D' UNA JOIA

 

 

Serveix per tenir una descripció detallada de la joia així com una valoració de preu de mercat.

Facilita la seva recuperació en cas de robatori o la seva compemsació per part de les companyies

d'assegurances. També ajuda en cas de repartiment d'herències

Per a més informació consulteu-nos